За нас

EuroparlTV е уеб телевизията на Европейския парламент. Телевизионният уеб канал цели да информира гражданите на ЕС относно дейностите на Парламента и начините, по които членовете на ЕП предопределят политическите събития и приемат законодателство, което оказва влияние върху живота на хората в Европа.

Услугата включва предаване в реално време на парламентарните сесии и заседанията на комисии, новини и разисквания, както и образователни видеоматериали. За всички видеоматериали са осигурени субтитри на 23 официални езика на Европейския съюз.

Различните канали на EuroparlTV са разделени на три основни групи, които са насочени към различна публика Новини от Парламента, Парламентът за младежи и Опознайте Европейския парламент

Европейският парламент реши да използва външни ресурси, за да осъществява ежедневните операции по експлоатацията на телевизионния уеб канал. Въз основа на отворена тръжна процедура, организирана от Парламента, две външни дружества отговарят за изготвяне на съдържанието и техническите аспекти на EuroparlTV. Принципите, на които се основава канала, са изложени в редакторска харта, а консултативен съвет, съставен от членове на всички политически групи, съдейства, за да се гарантира спазването на хартата.

Всеки, които разполага с достъп до интернет, може да гледа онлайн EuroparlTV. Освен това програмите на EuroparlTV достигат до публиката благодарение на широко обхватна мрежа от партньори, като потребителите могат да препращат видеоматериали в социалните мрежи или на своите уебсайтове с помощта на заложените кодове.

За допълнителна информация, за да се свържете с екипа на EuroparlTV, моля, използвайте формуляра за връзка или Twitter.


Най-новите съобщения
: