Europarl
  • През последните пет години Европейският парламент проведе 76 сесии

  • Европейски избори на 22-25 май

  • Използвайте силата си

  • Изберете кой да ръководи Европа

  • На 7-та сесия, Европейският парламент гласува 970 законодателни и 1754 незаконодателни акта на пленарните сесии

Добави в любими