O nás

EuroparlTV je internetový televizní kanál Evropského parlamentu. Cílem tohoto internetového televizního kanálu je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci a poslankyně podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Součástí této služby jsou živé přenosy z parlamentních zasedání a schůzí výborů, zpravodajství, diskusní pořady a videozáznamy pro vzdělávací účely. Všechny videozáznamy jsou opatřeny titulky ve 23 úředních jazycích Evropské unie.

Jednotlivé kanály v rámci EuroparlTV jsou rozděleny do tří hlavních oddílů, které jsou zaměřeny na různé cílové skupiny: Parlamentní zprávy, Parlament pro mládežPoznejte Evropský parlament.

Evropský parlament se rozhodl využívat k zajištění denního provozu internetového televizního kanálu externí zdroje. Za výrobu obsahu a technické aspekty EuroparlTV odpovídají dvě externí společnosti, které vzešly z veřejného výběrového řízení vyhlášeného Parlamentem. Kanál se řídí zásadami stanovenými v redakčním kodexu, na jehož dodržování dbá poradní komise tvořená členy všech politických skupin.

EuroparlTV může sledovat kdokoli, kdo má přístup na internet. Pořady EuroparlTV zpřístupňuje navíc rozsáhlá síť partnerů a uživatelé mohou sdílet videa prostřednictvím sociálních médií nebo na svých internetových stránkách pomocí vložených kódů.

Pokud potřebujete další informace, obraťte se prosím na tým EuroparlTV prostřednictvím kontaktního formuláře nebo Twitteru.


Nejnovější aktuality: