Europarl
  • Přímé přenosy tohoto týdne naleznete v oddíle "Live"

  • Dnes živě: štrasburské plenární zasedání začíná v 17:00 Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)