• Næste uge i Parlamentet: Plenarmøde i Bruxelles, udvalgs- og politiske gruppemøder

Om os

EuroparlTV er Europa-Parlamentets net-tv. Net-tv-kanalen har til formål at oplyse EU-borgerne om Parlamentets aktiviteter og om, hvordan Parlamentets medlemmer bidrager til den politiske udvikling og vedtager love, der har betydning for menneskers liv overalt i Europa.

EuroparlTV indeholder live-udsendelser fra Parlamentets samlinger og udvalgsmøder, nyheder og debatprogrammer og videoer til undervisningsbrug.

EuroparlTV's forskellige kanaler er opdelt i tre hovedgrupper, som er tiltænkt forskellige målgrupper: Nyheder fra Parlamentet, Unge og Parlamentet og På opdagelse i Parlamentet.

Europa-Parlamentet har besluttet at anvende eksterne ressourcer til at varetage den daglige drift af net-tv-kanalen. To eksterne selskaber, som er udvalgt i en offentlig udbudsprocedure afholdt af Europa-Parlamentet, er ansvarlige for produktionen af indhold og for de tekniske aspekter af EuroparlTV. De principper, der gælder for EuroparlTV, er fastlagt i et redaktionelt charter. Et rådgivende panel sammensat af medlemmer fra alle de politiske grupper sikrer, at chartret overholdes.

Alle, der har en internet-adgang, kan se EuroparlTV online. Derudover har EuroparlTV et udstrakt netværk af partnere, som gør udsendelserne tilgængelige, og brugerne kan ved hjælp af embedded kode dele videoer på sociale medier eller på deres websted.

For yderligere oplysninger eller kontakt til EuroparlTV-teamet benyttes kontaktformularen eller Twitter.


Seneste meddelelser: