• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διακόπτει τη λειτουργία του για το καλοκαίρι - οι εργασίες θα ξεκινήσουν ξανά στις 31 Αυγούστου 2015