Σχετικά με εμάς

Το EuroparlTV είναι η υπηρεσία διαδικτυακού βίντεο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει ως στόχο να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και ψηφίζουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη ζωντανή μετάδοση κοινοβουλευτικών συνόδων και συνεδριάσεων των επιτροπών, ειδήσεων και εκπαιδευτικών βίντεο. Τα προγράμματα του EuroparlTV διατίθενται σε διάφορους μορφότυπους μέσω μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων και ενσωματώνονται πλήρως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τα περισσότερα βίντεο διατίθενται υπότιτλοι σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, και όλα τα προγράμματα διατίθενται τόσο σε ποιότητα διαδικτύου όσο και σε ποιότητα τηλεοπτικής εκπομπής.

Οποιοσδήποτε διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να παρακολουθήσει το EuroparlTV. Επιπλέον, τα προγράμματα του EuroparlTV είναι διαθέσιμα μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εταίρων, στο οποίο συμμετέχουν διάφορα τηλεοπτικά κανάλια από όλη την Ευρώπη.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να κοινοποιούν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στον ιστότοπό τους με τη βοήθεια κωδίκων ενσωμάτωσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας ή το Twitter για να έρθετε σε επαφή με την ομάδα του EuroparlTV.