Ποιοι είμαστε

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει "ρέουσα" μετάδοση (live streaming) κοινοβουλευτικών συνόδων και συνεδριάσεων επιτροπών, προγράμματα ειδήσεων και συζητήσεων, καθώς και εκπαιδευτικά βίντεο. Σε όλα τα βίντεο είναι διαθέσιμοι υπότιτλοι στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα διάφορα κανάλια του EuroparlTV χωρίζονται σε τρεις κύριες ομάδες που απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια: Νέα του Κοινοβουλίου, Κοινοβούλιο των Νέων και Ανακαλύψτε το Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να χρησιμοποιήσει εξωτερικούς πόρους για την καθημερινή λειτουργία του EuroparlTV. Στη βάση των αποτελεσμάτων ενός ανοικτού διαγωνισμού που οργάνωσε το Κοινοβούλιο, δύο εξωτερικές επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την παραγωγή του περιεχομένου και τις τεχνικές πτυχές του EuroparlTV. Ένας χάρτης της σύνταξης ορίζει τις αρχές στις οποίες βασίζεται ο σταθμός και μια συμβουλευτική επιτροπή, που αποτελείται από βουλευτές όλων των πολιτικών ομάδων, βοηθά ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός στον χάρτη αυτόν.

Η παρακολούθηση του EuroparlTV είναι δυνατή για όλους όσους διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, τα προγράμματα του EuroparlTV είναι διαθέσιμα μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργατών και οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν βίντεο με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω των ιστοθέσεών τους, με τη βοήθεια κωδίκων ενσωμάτωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας ή το Twitter για να έλθετε σε επαφή με την ομάδα του EuroparlTV.


Τελευταίες ενημερώσεις: