Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση

Error loading Razor Script MediaItemsListDisplay.cshtml
The 'CanPublish' property on 'MediaOnDemand' could not be set to a 'System.String' value. You must set this property to a non-null value of type 'System.Boolean'.