• Nästa vecka i parlamentet: Plenarmöte i Bryssel, möten i utskotten och de politiska grupperna