• Budúci týždeň v Parlamente: plenárne zasadnutie v Štrasburgu