Europarl
  • Täna otse: energialiidu volinikukandidaadi Maroš Šefčoviči kuulamine

     

  • Selle nädala otseülekanded leiab pealkirja "Otse" alt.

  • Vaadake päevasündmuste ülevaadet meie uudiste kokkuvõttest (pärast kella 19:00)

  • Täna otse: täiskogu istung algab kell 17 aruteluga uputuste vältimisest ja ohjamisest ELi tasandil 

  • Täna otse: transpordivoliniku kandidaadi Violeta Bulci kuulamine

     

  • Täna otse: debatt Ebola kriisi teemal