Maidir linne

Is é EuroparlTV teilifís ghréasáin Pharlaimint na hEorpa. Is é is aidhm leis an gcainéal teilifíse gréasáin saoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus mar a mhúnlaíonn na Feisirí an forás polaitiúil agus mar a ritheann siad dlíthe a imríonn tionchar ar shaol daoine ar fud na hEorpa. 

Tá beoshruthú na seisiún parlaiminteach agus na gcruinnithe coiste, nuacht, cláir díospóireachta agus físeáin oideachais ar fáil sa tseirbhís. Tá na fotheidil ar fáil do na físeáin in 23 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

Tá cainéil dhifriúla EuroparlTV roinnte i dtrí phríomhghrúpa a dhíríonn ar lucht féachana difriúil: Nuacht na Parlaiminte, Parlaimint don Aos Óg agus Foghlaim faoin bParlaimint

 

Tá cinneadh déanta ag Parlaimint na hEorpa acmhainní seachtracha a úsáid chun oibríochtaí laethúla an chainéil ghréasáin TV a reáchtáil.  Bunaithe ar thairiscint oscailte arna heagrú ag an bParlaimint, tá dhá chuideachta sheachtracha freagrach as an táirgeadh ábhar agus as gnéithe teicniúla EuroparlTV. Leagann cairt cairt eagarthóireachta  na prionsabail síos ar a bhfuil an cainéal bunaithe agus áirithíonn painéal comhairleach atá comhdhéanta d'Fheisirí ó na grúpaí polaitiúla uile go ndéantar an chairt a urramú.

 

Is féidir le haon duine a bhfuil teacht aige ar an idirlíon féachaint ar EuroparlTV ar líne. Cuireann líonra fairsing comhpháirtithe cláir EuroparlTV ar fáil, agus is féidir le húsáideoirí físeáin a roinnt ar na meáin shóisialta nó ar a láithreán gréasáin le cabhair ó chóid leabaithe. 

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil bain úsáid an an bhfoirm teagmhála nó as Twitter chun teagmháil a dhéanamh le foireann EuroparlTV.

 

 

Na fógraí is deireanaí: