Maidir linne

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d'idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn na Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Tá beoshruthú na seisiún parlaiminteach agus na gcruinnithe coiste, nuacht agus físeáin oideachais ar fáil sa tseirbhís. Tá cláir EuroparlTV ar fáil i bhformáidí éagsúla trí bhunachar ar líne agus tá siad lán-chomhtháite leis na meáin shóisialta.

Tá fotheidil ar fáil d'fhormhór na bhfíseán i dteangacha oifigiúla uile AE, agus tá na cláir uile ar fáil ar cháilíocht craoltóireachta agus gréasáin araon.

Is féidir le haon duine a bhfuil teacht aige ar an idirlíon féachaint ar EuroparlTV ar líne. Chomh maith leis sin, cuireann líonra fairsing comhpháirtithe cláir EuroparlTV ar fáil, a bhfuil líon de chainéil teilifíse ar fud na hEorpa san áireamh.

Is féidir le húsáideoirí físeáin a roinnt ar na meáin shóisialta freisin nó ar a láithreán gréasáin le cabhair ó chóid leabaithe.

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil bain úsáid an bhfoirm teagmhála nó as Twitter chun teagmháil a dhéanamh le foireann EuroparlTV.