Par mums

"EuroparlTV" ir Eiropas Parlamenta interneta televīzija. Interneta televīzijas kanāla mērķis ir informēt ES pilsoņus par notikumiem Parlamentā, deputātu darbu politikas veidošanas jomā un likumdošanu, kas ietekmē cilvēku ikdienu visā Eiropā.

"EuroparlTV" nodrošina Parlamenta sesiju, komiteju sanāksmju, ziņu un debašu programmu, kā arī izglītojošu videomateriālu pārraidīšanu tiešsaistē. Visiem video ir pieejami subtitri Eiropas Savienības 23 oficiālajās valodās.

Dažādām mērķauditorijām ir izveidotas trīs atšķirīgas "EuroparlTV" kanālu pamatgrupas - Parlamenta ziņas, Jaunatnes Parlaments un Iepazīstiet Parlamentu.

Lai nodrošinātu interneta televīzijas ikdienas darbību, Eiropas Parlaments ir nolēmis izmantot ārējus resursus. Parlamenta organizētā atklātā konkursā ir izraudzīti divi ārējie uzņēmumi, kas atbild par "EuroparlTV" satura veidošanu un tehniskā nodrošinājuma aspektiem. Televīzijas darbības principi ir noteikti redkolēģijas darba noteikumos, un padomdevēja grupa, kuru veido pārstāvji no visām Parlamentā pārstāvētajām politiskajām partijām, raugās, lai šie darba noteikumi tiktu ievēroti.

"EuroparlTV" pārraides tiešsaistē var skatīties ikviens, kam ir piekļuve internetam. Turklāt "EuroparlTV" programmu pieejamību nodrošina plašs partneru tīkls, un lietotāji var apmainīties ar videomateriāliem sociālajos medijos vai viņu tīmekļa vietnēs, izmantojot iegultos kodus.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam sazināties ar "EuroparlTV" darbiniekiem, izmantojot šo saziņas veidlapu vai Twitter.


Jaunākie ziņojumi: