Dwarna

EuroparlTV hu l-istazzjon televiżiv fuq l-Internet tal-Parlament Ewropew. Dan l-istazzjon televiżiv fuq l-Internet għandu l-għan li jinforma liċ-ċittadini tal-UE dwar l-attivitajiet tal-Parlament Ewropew u dwar kif il-Membri tiegħu jsawru l-iżviluppi politiċi u jgħaddu l-liġijiet li jeffettwaw il-ħajja tan-nies madwar l-Ewropa.

Is-servizz jinkludi x-xandir dirett fuq l-Internet tas-sessjonijiet parlamentari u l-laqgħat tal-kumitati, aħbarijiet u programmi ta' dibattitu u vidjows edukattivi. Is-sottotitoli huma disponibbli għall-vidjows kollha fit-23 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-istazzjonijiet differenti ta' EuroparlTV huma maqsuma fi tliet gruppi prinċipali li għandhom fil-mira tagħhom udjenzi differenti: Aħbarijiet tal-Parlament, Parlament Żagħżugħ u Skopri l-Parlament.

Il-Parlament Ewropew iddeċieda li juża riżorsi esterni għat-twettiq tal-operat ta' kuljum tal-istazzjon televiżiv fuq l-Internet. Abbażi ta' sejħa għal offerti miftuħa organizzata mill-Parlament, żewġ kumpaniji esterni huma responsabbli għall-produzzjoni tal-kontenut u l-aspetti tekniċi ta' EuroparlTV. Il-Karta Editorjali tistipula l-prinċipji li fuqhom huwa bbażat l-istazzjon filwaqt li panel konsultattiv magħmul minn Membri tal-gruppi politiċi kollha jgħin biex jiżgura li l-karta tiġi rrispettata.

Kwalunkwe persuna b'aċċess għall-Internet tista' tara EuroparlTV onlajn. Barra minn hekk, il-programmi ta' EuroparlTV huma disponibbli permezz ta' netwerk ta' sħab estensiv, u l-utenti jistgħu jaqsmu l-vidjows fuq midja soċjali jew fuq il-websajts tagħhom bl-għajnuna ta' embed codes.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok uża l-formola ta' kuntatt jew Twitter biex tikkuntattja t-tim ta' EuroparlTV.


L-aħħar ġrajjiet: