O nas

EuroparlTV to telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego. Celem kanału telewizji internetowej jest informowanie obywateli UE o działalności Parlamentu oraz o tym, jak posłowie kształtują sytuację polityczną i uchwalają przepisy mające wpływ na życie ludzi w całej Europie.

Usługa obejmuje transmisje na żywo z obrad plenarnych Parlamentu i posiedzeń komisji, programy informacyjne i dyskusje oraz filmy o charakterze edukacyjnym. Do wszystkich materiałów video dostępne są podpisy w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej.

Kanały EuroparlTV są podzielone na trzy główne kategorie skierowane do różnych grup odbiorców: Wiadomości z Parlamentu, Parlament dla młodych i Odkryj Parlament.

Do codziennej obsługi kanału telewizji internetowej Parlament Europejski wykorzystuje zewnętrzne zasoby. W oparciu o otwarty przetarg zorganizowany przez Parlament za produkcję materiałów i aspekty techniczne EuroparlTV odpowiadają dwie firmy zewnętrzne. Zasady funkcjonowania kanału określa karta redakcyjna, nad której przestrzeganiem czuwa rada doradcza złożona z członków wszystkich grup politycznych.

Telewizja EuroparlTV jest dostępna online dla wszystkich osób posiadających dostęp do internetu. Ponadto programy EuroparlTV są rozpowszechniane za pośrednictwem szerokiej sieci partnerów, zaś użytkownicy mogą udostępniać materiały video poprzez media społecznościowe lub na własnych stronach internetowych za pomocą tzw. kodów osadzania (embed codes).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z zespołem EuroparlTV za pomocą formularza kontaktowego lub Twittera.


Najnowsze wiadomości: