EuroparlTV DVD

Odkryj Unię Europejską z EuroparlTV - DVD

20 filmów - 20 tematów

"Odkryj Unię Europejską z EuroparlTV" to tytuł pakietu pedagogicznego przeznaczonego dla nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 11 - 15 lat oraz 15 - 18 lat.

To dostępne w formacie DVD narzędzie proponuje serię 20 nagrań wideo pomyślanych tak, aby przykuć uwagę młodych widzów, zachęcić do dyskusji w klasie i ułatwić zrozumienie nowoczesnych wyzwań europejskich, mających bezpośredni wpływ na życie uczniów.

Poprzez 20 różnorodnych tematów

DVD I (11 - 15 lat) przedstawia w pouczający sposób podstawowe elementy Unii Europejskiej i oferuje przegląd tematów interesujących młodych ludzi;

DVD II (15 - 18 lat) proponuje bardziej pogłębioną analizę, a także historyczną perspektywę głównych europejskich etapów i kierunków polityki.

Produkt ten, przetłumaczony na 22 języki Unii Europejskiej, jest dostępny nieodpłatnie za pośrednictwem EU-Bookshop.

Zamów

W stałej trosce o jak najlepsze zaspokajanie potrzeb nauczycieli będziemy wdzięczni za przekazanie nam wrażeń i komentarzy dotyczących tego produktu.

Podziel się z nami swoją opinią

 

 

DVD I

Pierwsze wybory europejskie - budowanie demokratycznej Europy 3:53

Jednolity rynek - burzenie barier i rozszerzanie swobód i wolności  3:10

Obszar Schengen - budowanie UE, w której można podróżować bez paszportu 2:54

EURO jako spoiwo UE - największe przedsięwzięcie walutowe na świecie 2:26

"A" jak "akcesja" - przystąpienie do UE 3:37

"B" jak "bioróżnorodność" - ochrona wszystkich form życia na Ziemi  2:09

"K" jak "klonowanie" - debaty na temat uzyskiwania wartościowych zwierząt hodowlanych 4:17

"G" jak "Galileo" - europejski program kosmiczny - nawigacja w przyszłości 2:39

"O" jak "organizmy GMO" - świadomy wybór konsumentów 2:40

"P" jak "Parlament" - reprezentowanie interesów wszystkich Europejczyków 2:50

 

DVD II

Prawo europejskie - tworzenie ustawodawstwa UE od początku do końca  3:06

Parlament Europejski - demokratyczna legitymacja UE 3:33

Polityka regionalna - inwestowanie w rozwój 271 regionów UE 4:02

Obywatele jako ustawodawcy - spraw, by Twój głos się liczył 3:37

Budżet UE: kto płaci? - składki państw członkowskich na rzecz poprawy życia wszystkich obywateli 2:55

Euro - od pomysłu do wprowadzenia do obrotu 4:21

Układ z Schengen - zapewnienie swobody przemieszczania się 4:16

Traktaty Rzymskie - początki współczesnej europejskiej jedności 4:06

Narodziny WPR - jeden z pierwszych i najważniejszych obszarów polityki 3:54

Ojcowie-założyciele Europy - wielcy myśliciele polityczni i ich idee  2:55

 

Na naszej stronie internetowej znajduje się do przejrzenia lub pobrania z niej seria krótkich interesujących i łatwych do zrozumienia dokumentów audiowizualnych na temat Unii Europejskiej: www.europarltv.europa.eu