Europarl
  • Za posledných päť rokov sa konalo 76 plenárnych zasadnutí Európskeho parlamentu

  • Využite svoje možnosti

  • Zvoľte si ľudí, ktorí povedú Európu.

  • Európske voľby sa konajú v dňoch 22.-25. mája

  • V sedmem zakonodajnem mandatu je Evropski parlament na plenarnih zasedanjih glasoval o 970 zakonodajnih aktih in 1754 nezakonodajnih aktih

Pridať k obľúbeným

O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová televízia Európskeho parlamentu. Cieľom tohto internetového televízneho kanála je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci Parlamentu podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Ponúkané programy zahŕňajú živé vysielanie zo zasadnutí Parlamentu a schôdzí výborov, spravodajstvo, diskusie a vzdelávacie videozáznamy. Ku všetkým videozáznamom sú k dispozícii titulky v 22 úradných jazykoch Európskej únie.

Jednotlivé kanály televízie EuroparlTV sú podľa cieľového publika rozdelené do troch hlavných skupín: Aktuality z Parlamentu, Mladý ParlamentObjavte Parlament.

Európsky parlament sa rozhodol, že na každodennú prevádzku svojho internetového televízneho kanála využije externé zdroje. Na základe verejnej súťaže, ktorú zorganizoval, sú za výrobu obsahu a technické aspekty televízie EuroparlTV zodpovedné dve externé spoločnosti. Zásady fungovania kanála sú stanovené v redakčnej charte, ktorej dodržiavanie pomáha zabezpečovať poradný výbor zložený z poslancov zo všetkých politických skupín.

Internetovú televíziu EuroparlTV môže sledovať každý, kto má pripojenie na internet. Okrem toho sú programy televízie EuroparlTV dostupné aj prostredníctvom rozsiahlej siete partnerov a používatelia môžu videá sprostredkovať tiež pomocou vložených kódov na sociálnych sieťach alebo na vlastných webových stránkach.

V prípade záujmu o ďalšie informácie vyplňte kontaktný formulár alebo sa spojte s tímom televízie EuroparlTV prostredníctvom siete Twitter.


Aktuálne oznamy: