Europarl
  • Live idag: Workshop om ebolautbrottet: utmaningar och perspektiv

  • I veckan förbereder de politiska grupperna för plenarsammanträdet 9-12 mars

Välkommen till
Roma

"Parlamentet nära dig" informerar om parlamentets aktiviteter i de europeiska länderna.

Videorna i den här delen kommer från Europaparlamentets informationskontor i Europa.